MIT012215 WOMEN IN INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP - peiphoto